Cihazlar
No translations found
Etiket yok
Không gắn thẻ
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Çöpü Boşalt
Xóa trắng thùng rác
Çöp Boşaltılsın Mı?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Ögeler geri gelmeyecektir
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Genişletmek için çift tıkla
Kích đúp để mở rộng
Aç {}
Mở
Çık {}
Thoát
Hakkında {}
No translations found
Servisler
No translations found
Gizle {}
No translations found
Diğerlerini Gizle
No translations found
Tümünü Göster
No translations found
Çık {}
No translations found
Düzenle
No translations found
Geri al
No translations found
Yinele
No translations found
Kes
No translations found
Kopyala
No translations found
Yapıştır
No translations found
Tümünü Seç
No translations found
Pencere
No translations found
Küçült
No translations found
Pencereyi Kapat
No translations found
Evet
Đồng ý
Hayır
Hủy
Tamam
Đồng ý
İptal
Hủy bỏ
Oturum Aç
Đăng nhập
Kopyala
Sao chép
Kapat
Đóng
Tekrar sorma
Đừng hỏi lại
İzin Ver
No translations found
Reddet
No translations found
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Aç / Yeni
Mở / Thêm mới
Eşitleme hatası
Đồng bộ bị lỗi
Oluştur
Sinh ra
Kilitle
Khóa
Uzunluk
Độ dài
Yeni parola
Mật khẩu mới
Varsayılan ayar
Thiết lập mặc định
eski parola gibi
Giống với mật khẩu cũ
telaffuz edilebilir
phát âm
orta uzunluk
độ dài trung bình
uzun
dài
4 haneli PIN
mã PIN 4 số
MAC adresi
địa chỉ MAC
128-bit sağlama
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.