Devices
Laitteet
No tags
Ei tunnisteita
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Voit lisätä uusia tunnisteita muokatessasi kenttiä Tunnisteet-osiossa.
Empty Trash
Tyhjennä roskakori
Empty Trash?
Tyhjennetäänkö roskakori?
You will not be able to put items back
Et voi palauttaa kohteita
Double-click to expand
Kaksoisnapsauta laajentaaksesi
Open {}
Avaa {}
Quit {}
Lopeta {}
About {}
Tietoja
Services
Palvelut
Hide {}
Piilota ()
Hide Others
Piilota muut
Show All
Näyä kaikki
Quit {}
Lopeta ()
Edit
Muokkaa
Undo
Peruuta
Redo
Tee uudestaan
Cut
Leikkaa
Copy
Kopioi
Paste
Liitä
Select All
Valitse kaikki
Window
Ikkuna
Minimize
Pienennä
Close Window
Sulja ikkuna
Yes
Kyllä
No
Ei
OK
OK
Cancel
Peruuta
Sign In
Kirjaudu
Copy
Kopioi
Close
Sulje
Don't ask me anymore
Älä kysy enää
Allow
Hyväksy
Deny
Hyllkää
WARNING: beta version, only for preview
VAROITUS: beeta-versio, vain esikatseluun
Open / New
Avaa / Uusi
Sync error
Synkronointivirhe
Generate
Luo
Lock
Lukitse
Length
Pituus
New password
Uusi salasana
default preset
oletusesiasetus
like old password
kuin vanha salasana
pronounceable
äännettävä
medium length
keskipitkä
long
pitkä
4-digit PIN
4-numeroinen PIN
MAC address
MAC-osoite
128-bit hash
128-bittinen tiiviste

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.