Ask before returning passwords to the extension:
Kysy ennen salasanojen palauttamista laajennukseen:
if there's more than one match
jos osumia on useampi kuin yksi
always
aina
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
Kysy ennen uusien salasanojen tallentamista KeeWebiin:
always
aina
when it's not possible to save automatically
kun ei ole mahdollista tallentaa automaattisesti
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Tässä valitsemasi asetukset ovat voimassa vain aktiivisessa istunnossa. Voit tarkastella ja hallita istuntoja KeeWeb-asetuksissa.
Unlock to connect a browser extension
Avaa lukitus yhdistääksesi selainlaajennuksen
New group
Uusi ryhmä
{} is trying to create a new group. Allow this?
{} yrittää luoda uuden ryhmän. Sallitaanko tämä?
Group path
Ryhmän polku
This group will be created in:
Tämä ryhmä luodaan:
Save password
Tallenna salasana
{} is trying to save a password. Allow this?
{} yrittää tallentaa salasanaa. Sallitaanko tämä?
Save other passwords automatically in this session
Tallenna muut salasanat automaattisesti tässä istunnossa
new group
uusi ryhmä
Select a password for {}
Valitse salasana kohteelle {}
Select entry
Valitse merkintä
use the highlighted entry
käytä korostettua merkintää
Start typing to filter
Aloita kirjoittaminen suodattaaksesi
Contains text
Sisältää tekstiä
Subdomains
Aliverkkotunnukset
Select field
Valitse kenttä
Press the button on your device to generate a one-time code.
Luo kertakoodi painamalla laitteen painiketta.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.