Fără etichetă
Không gắn thẻ
Poți adăuga etichete noi cînd modifici cîmpurile, în secțiunea etichete.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Curăță coșul de gunoi
Xóa trắng thùng rác
Curăță coșul de gunoi?
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Nu vei putea restabili înregistrările
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Dublu-click pentru a extinde
Kích đúp để mở rộng
Da
Đồng ý
Nu
Hủy
OK
Đồng ý
Renunță
Hủy bỏ
Intră
Đăng nhập
Copie
Sao chép
Închide
Đóng
Alertă: versiune beta, doar pentru previzualizare
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Deschide / Creează
Mở / Thêm mới
Eroare la sincronizare
Đồng bộ bị lỗi
Generează
Sinh ra
Blochează
Khóa
Lungime
Độ dài
Parolă nouă
Mật khẩu mới
setarea prestabilită
Thiết lập mặc định
ca parola veche
Giống với mật khẩu cũ
pronunțabilă
phát âm
lungime medie
độ dài trung bình
lungă
dài
PIN din 4 cifre
mã PIN 4 số
MAC adresă
địa chỉ MAC
hash pe 128 biți
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.