Atgriezties programmā
Quay lại ứng dụng
Vārds
Tên
Ikona
Biểu tượng
Nosaukums
Tiêu đề
Parole
Mật khẩu
Lietotājs
Người dùng
Tīmekļa vietne
Trang web
Atzīmes
Gắn thẻ
Piezīmes
Ghi chú
Ieraksts
Mục
Grupa
Nhóm
Bez nosaukuma
Không có tiêu đề
vai
hoặc
Vēsture
Lịch sử
Veidne
Bản mẫu
Nav ieviests
Không được thực hiện
Saglabāt izmaiņas
Lưu những thay đổi
Atmest izmaiņas
Hủy những thay đổi
Papildus
Nâng cao
Saīsnes
Phím tắt
Palīdzība
Trợ giúp
Iestatījumi
Cài đặt
Spraudņi
Tiện ích
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
kļūda
No translations found
Viena minūte
No translations found
{} minūtes
No translations found
Viena stunda
No translations found
{} stundas
No translations found
Viena diena
No translations found
{} dienas
No translations found
Viena nedēļa
No translations found
Viens mēnesis
No translations found
Viens gads
No translations found
kešatmiņa
bộ nhớ cache
fails
tệp tin
Ierīce
No translations found
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Visi vienumi
Tất cả các mục
Krāsas
Màu sắc
Atkritne
Thùng rác
Vispārīgs
Thông tin chung
Pārlūkprogramma
No translations found
Par
Giới thiệu

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.