Zařízení
Appareils
Žádné štítky
Aucun tag
Nové štítky můžete přidat během úpravy záznamu v sekci Štítky.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Vysypat koš
Vider la Corbeille
Chcete vysypat koš?
Vider la Corbeille ?
Položky už nebude možné obnovit
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Rozbalit poklepáním
Double-cliquez pour déplier
Otevřít {}
Ouvrir {}
Ukončit {}
Quitter {}
O aplikaci {}
A propos {}
Služby
Services
Skrýt aplikaci {}
Cacher {}
Skrýt ostatní
Cacher autres
Zobrazit vše
Montrer tout
Ukončit aplikaci {}
Quitter {}
Upravit
Editer
Zpět
Annuler
Znovu
Répéter
Vyjmout
Couper
Kopírovat
Copier
Vložit
Coller
Vybrat vše
Tout sélectionner
Okno
Fenêtre
Minimalizovat
Réduire
Zavřít okno
Fermer fenêtre
Ano
Oui
Ne
Non
OK
OK
Zrušit
Annuler
Přihlášení
Connexion
Kopírovat
Copier
Zavřít
Fermer
Příště se neptat
Ne plus me le redemander
Povolit
Autoriser
Zakázat
Refuser
VAROVÁNÍ: beta verze, není určeno pro denní používání
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Otevřít / Nový
Ouvrir/Nouveau
Chyba synchronizace
Erreur de synchronisation
Generovat
Générer
Uzamknout
Verrouiller
Délka
Longueur
Nové heslo
Nouveau mot de passe
výchozí šablona
réglages par défaut
jako staré heslo
similaire à l'ancien mot de passe
vyslovitelné
prononçable
střední délka
longueur moyenne
dlouhé
long
čtyřčíselný PIN
code à 4 chiffres
MAC adresa
adresse MAC
128-bit hash
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.