Enheter
设备
Inga etiketter
无标签
Du kan lägga till nya etiketter medan du redigerar fält, i etikett sektionen.
您可以在编辑标签字段时新建标签。
Töm Papperskorg
清空回收站
Töm Papperskorg?
确认清空回收站?
Du kommer inte kunna lägga tillbaka dessa
您将无法恢复这些项目
Dubbelklicka för att expandera
双击以展开
Öppna {}
打开 {}
Stäng {}
退出 {}
Ja
确定
Nej
取消
OK
确定
Avbryt
取消
Logga in
登录
Kopiera
复制
Stäng
关闭
VARNING: beta version, endast för förhandsvisning
警告:测试版本,仅供预览
Öppna / Ny
打开 / 新建
Synk fel
同步出错
Generera
生成
Lås
锁定
Längd
长度
Nytt lösenord
新设密码
Standard
默认预设
Som tidigare lösenord
类似旧密码
Uttalbart
可读密码
Medellångt
中等长度
Långt
长密码
4-siffrig PIN
4位数字 PIN
MAC adress
MAC 地址
128-bit hash
128位哈希

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.