Συσκευές
No translations found
χωρίς ετικέτες
Không gắn thẻ
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Άδειασμα Κάδου
Xóa trắng thùng rác
Άδεισμα Κάδου;
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Διπλό-κλικ για επέκταση
Kích đúp để mở rộng
Άνοιγμα {}
Mở
Έξοδος {}
Thoát
Υπηρεσίες
No translations found
Απόκρυψη άλλων
No translations found
Προβολή όλων
No translations found
Κλείστε
No translations found
Επεξεργασία
No translations found
Καταστρέφω
No translations found
ξανακάνω
No translations found
αντίγραφο
No translations found
Επικόλληση
No translations found
Επιλογή όλων
No translations found
Παράθυρο
No translations found
Κλείσε το παράθυρο
No translations found
Ναι
Đồng ý
Όχι
Hủy
Εντάξει
Đồng ý
Ακύρωση
Hủy bỏ
Είσοδος
Đăng nhập
Αντιγραφή
Sao chép
Κλείσιμο
Đóng
Μη με ξαναρωτήσεις
Đừng hỏi lại
Επιτρέπω
No translations found
Αρνούμαι
No translations found
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Άνοιγμα / Νέο
Mở / Thêm mới
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
Đồng bộ bị lỗi
Δημιουργία
Sinh ra
Κλείδωμα
Khóa
Μέγεθος
Độ dài
Νέος κωδικός
Mật khẩu mới
προεπιλογή
Thiết lập mặc định
όπως οι παλαιοί κωδικοί
Giống với mật khẩu cũ
ευκολομνημόνευτος
phát âm
μεσαίου μεγέθους
độ dài trung bình
μεγάλος
dài
Τετραψήφιο PIN
mã PIN 4 số
Διεύθυνση MAC
địa chỉ MAC
128-bit hash
mã băm 128 bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.