επιστροφή στην αρχή
vissza az alkalmazáshoz
όνομα
név
εικονίδιο
ikon
τίτλος
cím
κωδικός
jelszó
χρήστης
felhasználó
ιστοσελίδα
weboldal
ετικέτες
címkék
σημειώσεις
feljegyzések
καταχώρηση
bejegyzés
ομάδα
csoport
χωρίς τίτλο
nincs cím
ή
vagy
ιστορικό
előzmény
πρότυπο
sablon
πρότυπα
sablonok
Δεν εφαρμόστηκε
Nincs megvalósítva
Αποθήκευση αλλαγών
Módosítások mentése
Απόρριψη αλλαγών
Módosítások elvetése
Προχωρημένες
Haladó
Συντομεύσεις
Gyorsbillentyűk
Βοήθεια
Súgó
Ρυθμίσεις
Beállítások
Πρόσθετα
Beépülők
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
σφάλμα
hiba
ένα λεπτό
egy perc
{} λεπτά
{} perc
μία ώρα
egy óra
{} ώρες
{} óra
μία μέρα
egy nap
{} μέρες
{} nap
μία εβδομάδα
egy hét
ένας μήνας
egy hónap
ένας χρόνος
egy év
cache
gyorsítótár
αρχείο
fájl
συσκευή
Eszköz
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Όλα
Összes bejegyzés
Χρώματα
Színek
Κάδος
Lomtár
Γενικά
Általános
Πρόγραμμα περιήγησης
No translations found
Περί
Névjegy

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.