Συσκευές
Cihazlar
χωρίς ετικέτες
Etiket yok
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
Άδειασμα Κάδου
Çöpü Boşalt
Άδεισμα Κάδου;
Çöp Boşaltılsın Mı?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
Ögeler geri gelmeyecektir
Διπλό-κλικ για επέκταση
Genişletmek için çift tıkla
Άνοιγμα {}
Aç {}
Έξοδος {}
Çık {}
Υπηρεσίες
Servisler
Απόκρυψη άλλων
Diğerlerini Gizle
Προβολή όλων
Tümünü Göster
Κλείστε
Çık {}
Επεξεργασία
Düzenle
Καταστρέφω
Geri al
ξανακάνω
Yinele
αντίγραφο
Kopyala
Επικόλληση
Yapıştır
Επιλογή όλων
Tümünü Seç
Παράθυρο
Pencere
Κλείσε το παράθυρο
Pencereyi Kapat
Ναι
Evet
Όχι
Hayır
Εντάξει
Tamam
Ακύρωση
İptal
Είσοδος
Oturum Aç
Αντιγραφή
Kopyala
Κλείσιμο
Kapat
Μη με ξαναρωτήσεις
Tekrar sorma
Επιτρέπω
İzin Ver
Αρνούμαι
Reddet
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
Άνοιγμα / Νέο
Aç / Yeni
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
Eşitleme hatası
Δημιουργία
Oluştur
Κλείδωμα
Kilitle
Μέγεθος
Uzunluk
Νέος κωδικός
Yeni parola
προεπιλογή
Varsayılan ayar
όπως οι παλαιοί κωδικοί
eski parola gibi
ευκολομνημόνευτος
telaffuz edilebilir
μεσαίου μεγέθους
orta uzunluk
μεγάλος
uzun
Τετραψήφιο PIN
4 haneli PIN
Διεύθυνση MAC
MAC adresi
128-bit hash
128-bit sağlama

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.