Appareils
Laitteet
Aucun tag
Ei tunnisteita
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Voit lisätä uusia tunnisteita muokatessasi kenttiä Tunnisteet-osiossa.
Vider la Corbeille
Tyhjennä roskakori
Vider la Corbeille ?
Tyhjennetäänkö roskakori?
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Et voi palauttaa kohteita
Double-cliquez pour déplier
Kaksoisnapsauta laajentaaksesi
Ouvrir {}
Avaa {}
Quitter {}
Lopeta {}
A propos {}
Tietoja
Services
Palvelut
Cacher {}
Piilota ()
Cacher autres
Piilota muut
Montrer tout
Näyä kaikki
Quitter {}
Lopeta ()
Editer
Muokkaa
Annuler
Peruuta
Répéter
Tee uudestaan
Couper
Leikkaa
Copier
Kopioi
Coller
Liitä
Tout sélectionner
Valitse kaikki
Fenêtre
Ikkuna
Réduire
Pienennä
Fermer fenêtre
Sulja ikkuna
Oui
Kyllä
Non
Ei
OK
OK
Annuler
Peruuta
Connexion
Kirjaudu
Copier
Kopioi
Fermer
Sulje
Ne plus me le redemander
Älä kysy enää
Autoriser
Hyväksy
Refuser
Hyllkää
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
VAROITUS: beeta-versio, vain esikatseluun
Ouvrir/Nouveau
Avaa / Uusi
Erreur de synchronisation
Synkronointivirhe
Générer
Luo
Verrouiller
Lukitse
Longueur
Pituus
Nouveau mot de passe
Uusi salasana
réglages par défaut
oletusesiasetus
similaire à l'ancien mot de passe
kuin vanha salasana
prononçable
äännettävä
longueur moyenne
keskipitkä
long
pitkä
code à 4 chiffres
4-numeroinen PIN
adresse MAC
MAC-osoite
hash 128 bits
128-bittinen tiiviste

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.