Appareils
Cihazlar
Aucun tag
Etiket yok
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
Vider la Corbeille
Çöpü Boşalt
Vider la Corbeille ?
Çöp Boşaltılsın Mı?
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Ögeler geri gelmeyecektir
Double-cliquez pour déplier
Genişletmek için çift tıkla
Ouvrir {}
Aç {}
Quitter {}
Çık {}
A propos {}
Hakkında {}
Services
Servisler
Cacher {}
Gizle {}
Cacher autres
Diğerlerini Gizle
Montrer tout
Tümünü Göster
Quitter {}
Çık {}
Editer
Düzenle
Annuler
Geri al
Répéter
Yinele
Couper
Kes
Copier
Kopyala
Coller
Yapıştır
Tout sélectionner
Tümünü Seç
Fenêtre
Pencere
Réduire
Küçült
Fermer fenêtre
Pencereyi Kapat
Oui
Evet
Non
Hayır
OK
Tamam
Annuler
İptal
Connexion
Oturum Aç
Copier
Kopyala
Fermer
Kapat
Ne plus me le redemander
Tekrar sorma
Autoriser
İzin Ver
Refuser
Reddet
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
Ouvrir/Nouveau
Aç / Yeni
Erreur de synchronisation
Eşitleme hatası
Générer
Oluştur
Verrouiller
Kilitle
Longueur
Uzunluk
Nouveau mot de passe
Yeni parola
réglages par défaut
Varsayılan ayar
similaire à l'ancien mot de passe
eski parola gibi
prononçable
telaffuz edilebilir
longueur moyenne
orta uzunluk
long
uzun
code à 4 chiffres
4 haneli PIN
adresse MAC
MAC adresi
hash 128 bits
128-bit sağlama

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.