Devices
Cihazlar
No tags
Etiket yok
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
Empty Trash
Çöpü Boşalt
Empty Trash?
Çöp Boşaltılsın Mı?
You will not be able to put items back
Ögeler geri gelmeyecektir
Double-click to expand
Genişletmek için çift tıkla
Open {}
Aç {}
Quit {}
Çık {}
About {}
Hakkında {}
Services
Servisler
Hide {}
Gizle {}
Hide Others
Diğerlerini Gizle
Show All
Tümünü Göster
Quit {}
Çık {}
Edit
Düzenle
Undo
Geri al
Redo
Yinele
Cut
Kes
Copy
Kopyala
Paste
Yapıştır
Select All
Tümünü Seç
Window
Pencere
Minimize
Küçült
Close Window
Pencereyi Kapat
Yes
Evet
No
Hayır
OK
Tamam
Cancel
İptal
Sign In
Oturum Aç
Copy
Kopyala
Close
Kapat
Don't ask me anymore
Tekrar sorma
Allow
İzin Ver
Deny
Reddet
WARNING: beta version, only for preview
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
Open / New
Aç / Yeni
Sync error
Eşitleme hatası
Generate
Oluştur
Lock
Kilitle
Length
Uzunluk
New password
Yeni parola
default preset
Varsayılan ayar
like old password
eski parola gibi
pronounceable
telaffuz edilebilir
medium length
orta uzunluk
long
uzun
4-digit PIN
4 haneli PIN
MAC address
MAC adresi
128-bit hash
128-bit sağlama

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.