Ask before returning passwords to the extension:
Eklentiye parolaları iade etmeden önce sor:
if there's more than one match
birden fazla eşleşme varsa
always
her zaman
Ask before saving new passwords to KeeWeb:
Yeni parolaları KeeWeb'e kaydetmeden önce sor:
always
her zaman
when it's not possible to save automatically
otomatik olarak kaydetmek mümkün olmadığında
Settings you select here are valid only for the active session. You can view and manage sessions in KeeWeb settings.
Burada seçtiğiniz ayarlar sadece aktif oturum için geçerlidir. Oturumları KeeWeb ayarlarında görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Unlock to connect a browser extension
Bir tarayıcı eklentisi bağlamak için kilidi açın
New group
Yeni grup
{} is trying to create a new group. Allow this?
{} yeni bir grup oluşturmaya çalışıyor. Buna izin ver?
Group path
Grup yolu
This group will be created in:
Bu grup şurada oluşturulacak:
Save password
Parolayı kaydet
{} is trying to save a password. Allow this?
{} bir parola kaydetmeye çalışıyor. Buna izin ver?
Save other passwords automatically in this session
Bu oturumda diğer parolaları otomatik olarak kaydet
new group
yeni grup
Select a password for {}
{} için bir parola seç
Select entry
Girdi seç
use the highlighted entry
Vurgulanan girdiyi kullan
Start typing to filter
Filtrelemek için yazmaya başlayın
Contains text
Metin içerir
Subdomains
Alt alanlar
Select field
Alan seç
Press the button on your device to generate a one-time code.
Tek seferlik bir kod oluşturmak için cihazınızdaki düğmeye basın.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.