Eklentiye parolaları iade etmeden önce sor:
Спрашивать, прежде чем передавать пароли расширению:
birden fazla eşleşme varsa
если найдено более одного совпадения
her zaman
всегда
Yeni parolaları KeeWeb'e kaydetmeden önce sor:
Спрашивать, прежде чем сохранять новые пароли в KeeWeb:
her zaman
всегда
otomatik olarak kaydetmek mümkün olmadığında
когда невозможно сохранить автоматически
Burada seçtiğiniz ayarlar sadece aktif oturum için geçerlidir. Oturumları KeeWeb ayarlarında görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.
Выбранные здесь настройки действительны только для активной сессии. Вы можете просматривать и управлять сессиями в настройках KeeWeb.
Bir tarayıcı eklentisi bağlamak için kilidi açın
Разблокируйте, чтобы подключить расширение браузера
Yeni grup
Новая группа
{} yeni bir grup oluşturmaya çalışıyor. Buna izin ver?
{} пытается создать новую группу. Разрешить это?
Grup yolu
Путь к группе
Bu grup şurada oluşturulacak:
Эта группа будет создана в:
Parolayı kaydet
Сохранить пароль
{} bir parola kaydetmeye çalışıyor. Buna izin ver?
{} пытается сохранить пароль. Разрешить это?
Bu oturumda diğer parolaları otomatik olarak kaydet
Сохранять другие пароли автоматически в этой сессии
yeni grup
новая группа
{} için bir parola seç
Выберите пароль для {}
Girdi seç
Выберите запись
Vurgulanan girdiyi kullan
использовать выбранную запись
Filtrelemek için yazmaya başlayın
Начните вводить, чтобы отфильтровать
Metin içerir
Содержит текст
Alt alanlar
Поддомены
Alan seç
Выберите поле
Tek seferlik bir kod oluşturmak için cihazınızdaki düğmeye basın.
Нажмите кнопку на своем устройстве, чтобы сгенерировать одноразовый пароль.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.