Cihazlar
设备
Etiket yok
无标签
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
您可以在编辑标签字段时新建标签。
Çöpü Boşalt
清空回收站
Çöp Boşaltılsın Mı?
确认清空回收站?
Ögeler geri gelmeyecektir
您将无法恢复这些项目
Genişletmek için çift tıkla
双击以展开
Aç {}
打开 {}
Çık {}
退出 {}
Hakkında {}
关于 {}
Servisler
服务
Gizle {}
隐藏 {}
Diğerlerini Gizle
隐藏其他
Tümünü Göster
全部显示
Çık {}
退出 {}
Düzenle
编辑
Geri al
撤销
Yinele
重做
Kes
剪切
Kopyala
拷贝
Yapıştır
粘贴
Tümünü Seç
全选
Pencere
窗口
Küçült
最小化
Pencereyi Kapat
关闭窗口
Evet
确定
Hayır
取消
Tamam
确定
İptal
取消
Oturum Aç
登录
Kopyala
复制
Kapat
关闭
Tekrar sorma
不再询问
İzin Ver
允许
Reddet
拒绝
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
警告:测试版本,仅供预览
Aç / Yeni
打开 / 新建
Eşitleme hatası
同步出错
Oluştur
生成
Kilitle
锁定
Uzunluk
长度
Yeni parola
新设密码
Varsayılan ayar
默认预设
eski parola gibi
类似旧密码
telaffuz edilebilir
可读密码
orta uzunluk
中等长度
uzun
长密码
4 haneli PIN
4位数字 PIN
MAC adresi
MAC 地址
128-bit sağlama
128位哈希

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.