Aparelhos
Urządzenia
Sem etiquetas
Brak znaczników
Pode adicionar novas etiquetas enquanto altera campos, na secção de etiquetas.
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Esvaziar Lixo
Opróżnij kosz
Esvaziar Lixo?
Opróżnić kosz?
Não vai ser possível recolocar itens
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Duplo clique para expandir
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Abrir {}
Otwórz {}
Desistir {}
Zamknij {}
Sim
Tak
Não
Nie
OK
OK
Cancelar
Anuluj
Entrar
Zaloguj
Copiar
Skopiuj
Fechar
Zamknij
Nâo pedir outra vez
Nie pytaj mnie więcej
AVISO: versão beta, apenas para pré-visualização
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
Abrir / Novo
Otwórz / Nowy
Erro de sincronização
Błąd synchronizacji
Gerar
Wygeneruj
Bloquear
Zablokuj
Tamanho
Długość
Nova Palavra-passe
Nowe hasło
padrão
Domyślne
como palavra-passe antiga
Jak stare hasło
pronunciável
Wymawialne
tamanho médio
Średniej długości
longo
Długie
PIN de 4 dígitos
4-cyfrowy PIN
endereço MAC
Adres MAC
128-bit hash
128-bitowy hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.