อุปกรณ์
Dispositivos
ไม่มีป้ายกำกับ
Sem etiquetas
ถังขยะว่างเปล่า
Esvaziar a Lixeira
ถังขยะว่างเปล่า
Esvaziar a Lixeira?
เปิด {}
Abrir {}
ออก {}
Fechar {}
เกี่ยวกับ {}
Sobre o {}
ซ่อน {}
Ocultar {}
ซ่อน อื่นๆ
Ocultar Outros
แสดงทั้งหมด
Mostrar Todos
ออก {}
Sair do {}
แก้ไข
Editar
ย้อนกลับ
Desfazer
ไปข้างหน้า
Refazer
ตัด
Cortar
คัดลอก
Copiar
วาง
Colar
เลือกทั้งหมด
Selecionar Tudo
หน้าต่าง
Janela
ย่อ
Minimizar
ปิดหน้าต่าง
Fechar Janela
ตกลง
Sim
ไม่ตกลง
Não
ตกลง
OK
ยกเลิก
Cancelar
เข้าสู่ระบบ
Entrar
คัดลอก
Copiar
ออก
Fechar
ยอมรับ
Permitir
ไม่ยอมรับ
Negar
เปิด / สร้างใหม่
Abrir / Novo
เชื่อมต่อผิดพลาด
Erro de sincronização
ทั่วไป
Gerar
ความยาว
Comprimento
รหัสผ่านใหม่
Nova senha
ยาว
longo
รหัสเลข 4 หลัก
PIN de 4 dígitos

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.