อุปกรณ์
Устройства
ไม่มีป้ายกำกับ
Нет тегов
ถังขยะว่างเปล่า
Очистить корзину
ถังขยะว่างเปล่า
Очистить корзину?
เปิด {}
Открыть {}
ออก {}
Выйти из {}
เกี่ยวกับ {}
О программе {}
ซ่อน {}
Скрыть {}
ซ่อน อื่นๆ
Скрыть другие
แสดงทั้งหมด
Показать все
ออก {}
Выйти из {}
แก้ไข
Правка
ย้อนกลับ
Отменить
ไปข้างหน้า
Повторить
ตัด
Вырезать
คัดลอก
Скопировать
วาง
Вставить
เลือกทั้งหมด
Выделить все
หน้าต่าง
Окно
ย่อ
Свернуть
ปิดหน้าต่าง
Закрыть окно
ตกลง
Да
ไม่ตกลง
Нет
ตกลง
ОК
ยกเลิก
Отмена
เข้าสู่ระบบ
Войти
คัดลอก
Скопировать
ออก
Закрыть
ยอมรับ
Разрешить
ไม่ยอมรับ
Отклонить
เปิด / สร้างใหม่
Открыть / Создать
เชื่อมต่อผิดพลาด
Ошибка синхронизации
ทั่วไป
Сгенерировать
ความยาว
Длина
รหัสผ่านใหม่
Новый пароль
ยาว
длинный
รหัสเลข 4 หลัก
4-значный PIN

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.