อุปกรณ์
Apparaten
ไม่มีป้ายกำกับ
Geen labels
ถังขยะว่างเปล่า
Prullenbak leegmaken
ถังขยะว่างเปล่า
Prullenbak leegmaken?
เปิด {}
{} openen
ออก {}
{} afsluiten
เกี่ยวกับ {}
Over {}
ซ่อน {}
Verberg {}
ซ่อน อื่นๆ
Verberg andere
แสดงทั้งหมด
Toon alles
ออก {}
{} afsluiten
แก้ไข
Bewerken
ย้อนกลับ
Ongedaan maken
ไปข้างหน้า
Opnieuw uitvoeren
ตัด
Knippen
คัดลอก
Kopiëren
วาง
Plakken
เลือกทั้งหมด
Alles selecteren
หน้าต่าง
Venster
ย่อ
Minimaliseren
ปิดหน้าต่าง
Venster sluiten
ตกลง
Ja
ไม่ตกลง
Nee
ตกลง
Oké
ยกเลิก
Annuleren
เข้าสู่ระบบ
Aanmelden
คัดลอก
Kopiëren
ออก
Sluiten
ยอมรับ
Toestaan
ไม่ยอมรับ
Afwijzen
เปิด / สร้างใหม่
Openen / Nieuw
เชื่อมต่อผิดพลาด
Synchonisatiefout
ทั่วไป
Genereren
ความยาว
Lengte
รหัสผ่านใหม่
Nieuw wachtwoord
ยาว
lang
รหัสเลข 4 หลัก
4-cijferige PIN

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.