อุปกรณ์
Устройства
ไม่มีป้ายกำกับ
Няма етикет
ถังขยะว่างเปล่า
Изпразни Кошчето
ถังขยะว่างเปล่า
Изпразни кошчето?
เปิด {}
Отвори {}
ออก {}
Изключи {}
เกี่ยวกับ {}
No translations found
ซ่อน {}
No translations found
ซ่อน อื่นๆ
No translations found
แสดงทั้งหมด
No translations found
ออก {}
No translations found
แก้ไข
No translations found
ย้อนกลับ
No translations found
ไปข้างหน้า
No translations found
ตัด
No translations found
คัดลอก
No translations found
วาง
No translations found
เลือกทั้งหมด
No translations found
หน้าต่าง
No translations found
ย่อ
No translations found
ปิดหน้าต่าง
No translations found
ตกลง
Да
ไม่ตกลง
Не
ตกลง
Добре
ยกเลิก
Отказ
เข้าสู่ระบบ
Вход
คัดลอก
Копирай
ออก
Затвори
ยอมรับ
No translations found
ไม่ยอมรับ
No translations found
เปิด / สร้างใหม่
Отвори / Нов
เชื่อมต่อผิดพลาด
Грешка при синхронизация
ทั่วไป
Генериране
ความยาว
Дължина
รหัสผ่านใหม่
Нова парола
ยาว
дълга
รหัสเลข 4 หลัก
четирицифрен код

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.