อุปกรณ์
Eszközök
ไม่มีป้ายกำกับ
Nincs címke
ถังขยะว่างเปล่า
Lomtár ürítése
ถังขยะว่างเปล่า
Kiüríti a lomtárat?
เปิด {}
{} indítása
ออก {}
{} bezárása
เกี่ยวกับ {}
A {}-ről
ซ่อน {}
{} elrejtése
ซ่อน อื่นๆ
A többi elrejtése
แสดงทั้งหมด
Az összes megjelenítése
ออก {}
Kilépés a {}-ről
แก้ไข
Szerkesztés
ย้อนกลับ
Visszavonás
ไปข้างหน้า
Ismét
ตัด
Kivágás
คัดลอก
Másolás
วาง
Beillesztés
เลือกทั้งหมด
Az összes kiválasztása
หน้าต่าง
Ablak
ย่อ
Minimalizálás
ปิดหน้าต่าง
Ablak bezárása
ตกลง
Igen
ไม่ตกลง
Nem
ตกลง
OK
ยกเลิก
Mégsem
เข้าสู่ระบบ
Belépés
คัดลอก
Másol
ออก
Becsuk
ยอมรับ
No translations found
ไม่ยอมรับ
No translations found
เปิด / สร้างใหม่
Megnyit / Új
เชื่อมต่อผิดพลาด
Szinkronizálási hiba
ทั่วไป
Generál
ความยาว
Hossz
รหัสผ่านใหม่
Új jelszó
ยาว
hosszú
รหัสเลข 4 หลัก
4 jegyű PIN

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.