Συσκευές
Dispositivos
χωρίς ετικέτες
Sem etiquetas
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
Você pode adicionar novas etiquetas durante a edição de campos, na seção Etiquetas.
Άδειασμα Κάδου
Esvaziar a Lixeira
Άδεισμα Κάδου;
Esvaziar a Lixeira?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
Você não será capaz de recuperar os itens
Διπλό-κλικ για επέκταση
Duplo clique para expandir
Άνοιγμα {}
Abrir {}
Έξοδος {}
Fechar {}
Υπηρεσίες
Serviços
Απόκρυψη άλλων
Ocultar Outros
Προβολή όλων
Mostrar Todos
Κλείστε
Sair do {}
Επεξεργασία
Editar
Καταστρέφω
Desfazer
ξανακάνω
Refazer
αντίγραφο
Copiar
Επικόλληση
Colar
Επιλογή όλων
Selecionar Tudo
Παράθυρο
Janela
Κλείσε το παράθυρο
Fechar Janela
Ναι
Sim
Όχι
Não
Εντάξει
OK
Ακύρωση
Cancelar
Είσοδος
Entrar
Αντιγραφή
Copiar
Κλείσιμο
Fechar
Μη με ξαναρωτήσεις
Não perguntar mais
Επιτρέπω
Permitir
Αρνούμαι
Negar
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
AVISO: versão beta, apenas para preview
Άνοιγμα / Νέο
Abrir / Novo
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
Erro de sincronização
Δημιουργία
Gerar
Κλείδωμα
Bloquear
Μέγεθος
Comprimento
Νέος κωδικός
Nova senha
προεπιλογή
padrão predefinido
όπως οι παλαιοί κωδικοί
como senha antiga
ευκολομνημόνευτος
pronunciável
μεσαίου μεγέθους
médio
μεγάλος
longo
Τετραψήφιο PIN
PIN de 4 dígitos
Διεύθυνση MAC
Endereço MAC
128-bit hash
hash de 128-bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.