Συσκευές
Устройства
χωρίς ετικέτες
Нет тегов
Μπορείτε να προσθέσετε νέες ετικέτες κατά την επεξεργασία πεδίων, στην ενότητα ετικετών.
Вы можете добавлять новые теги при редактировании полей, в разделе Теги.
Άδειασμα Κάδου
Очистить корзину
Άδεισμα Κάδου;
Очистить корзину?
Δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε τα στοιχεία
Ваши данные будут удалены навсегда
Διπλό-κλικ για επέκταση
Нажмите дважды, чтобы развернуть
Άνοιγμα {}
Открыть {}
Έξοδος {}
Выйти из {}
Υπηρεσίες
Сервисы
Απόκρυψη άλλων
Скрыть другие
Προβολή όλων
Показать все
Κλείστε
Выйти из {}
Επεξεργασία
Правка
Καταστρέφω
Отменить
ξανακάνω
Повторить
αντίγραφο
Скопировать
Επικόλληση
Вставить
Επιλογή όλων
Выделить все
Παράθυρο
Окно
Κλείσε το παράθυρο
Закрыть окно
Ναι
Да
Όχι
Нет
Εντάξει
ОК
Ακύρωση
Отмена
Είσοδος
Войти
Αντιγραφή
Скопировать
Κλείσιμο
Закрыть
Μη με ξαναρωτήσεις
Больше не спрашивать
Επιτρέπω
Разрешить
Αρνούμαι
Отклонить
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: δοκιμαστική έκδοση, μόνο για προεπισκόπηση
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: бета-версия, только для просмотра
Άνοιγμα / Νέο
Открыть / Создать
Ανεπιτυχής Συγχρονισμός
Ошибка синхронизации
Δημιουργία
Сгенерировать
Κλείδωμα
Заблокировать
Μέγεθος
Длина
Νέος κωδικός
Новый пароль
προεπιλογή
стандартный шаблон
όπως οι παλαιοί κωδικοί
как старый пароль
ευκολομνημόνευτος
произносимый
μεσαίου μεγέθους
средней длины
μεγάλος
длинный
Τετραψήφιο PIN
4-значный PIN
Διεύθυνση MAC
MAC-адрес
128-bit hash
128-битный хэш

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.