Devices
Apparaten
No tags
Geen labels
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Nieuwe labels kunnen worden toegevoegd tijdens het bewerken van velden in de sectie Labels.
Empty Trash
Prullenbak leegmaken
Empty Trash?
Prullenbak leegmaken?
You will not be able to put items back
Je kunt dit niet meer herstellen.
Double-click to expand
Dubbelklik om uit te klappen
Open {}
{} openen
Quit {}
{} afsluiten
About {}
Over {}
Services
Diensten
Hide {}
Verberg {}
Hide Others
Verberg andere
Show All
Toon alles
Quit {}
{} afsluiten
Edit
Bewerken
Undo
Ongedaan maken
Redo
Opnieuw uitvoeren
Cut
Knippen
Copy
Kopiëren
Paste
Plakken
Select All
Alles selecteren
Window
Venster
Minimize
Minimaliseren
Close Window
Venster sluiten
Yes
Ja
No
Nee
OK
Oké
Cancel
Annuleren
Sign In
Aanmelden
Copy
Kopiëren
Close
Sluiten
Don't ask me anymore
Niet meer vragen
Allow
Toestaan
Deny
Afwijzen
WARNING: beta version, only for preview
WAARSCHUWING: bèta-versie, alleen voor testdoeleinden
Open / New
Openen / Nieuw
Sync error
Synchonisatiefout
Generate
Genereren
Lock
Vergrendelen
Length
Lengte
New password
Nieuw wachtwoord
default preset
Standaardinstellingen
like old password
zoals oude wachtwoord
pronounceable
uitspreekbaar
medium length
medium lengte
long
lang
4-digit PIN
4-cijferige PIN
MAC address
MAC-adres
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.