Devices
No translations found
No tags
Märksõnad puuduvad
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Saad lisada uusi märksõnu, kuid muudad märksõnade sektsioonis välju.
Empty Trash
Tühi prügikast
Empty Trash?
Tühjenda pürgikast?
You will not be able to put items back
Sa ei saa asju tagasi panna
Double-click to expand
Laiendamiseks tee topeltklõps
Open {}
No translations found
Quit {}
No translations found
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Jah
No
Ei
OK
OK
Cancel
Loobu
Sign In
Logi sisse
Copy
Kopeeri
Close
Sulge
Don't ask me anymore
Ära enam küsi
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
HOIATUS: beetaversioon, ainult eelvaateks
Open / New
Ava / Uus
Sync error
Sünkroonimisviga
Generate
Genereeri
Lock
Lukusta
Length
Pikkus
New password
Uus parool
default preset
vaikeseade
like old password
nagu vana parool
pronounceable
hääldatav
medium length
keskmine
long
pikk
4-digit PIN
4-kohaline PIN-kood
MAC address
MAC aadress
128-bit hash
128-bitine hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.