Devices
dispositius
No tags
Sense etiquetes
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Podeu afegir etiquetes noves mentre editeu els camps, a la Secció d'etiquetes.
Empty Trash
Paperera buida
Empty Trash?
Paperera buida?
You will not be able to put items back
No podreu recuperar els elements esborrats
Double-click to expand
Feu doble clic per expandir
Open {}
Obre {}
Quit {}
Tancar {}
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Si
No
No
OK
D'acord
Cancel
Cancel·la
Sign In
Iniciar la sessió
Copy
Copiar
Close
Tancar
Don't ask me anymore
No em tornis a preguntar més
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
ATENCIÓ: Versió en proves, només es un avançament
Open / New
Obrir / Nova
Sync error
Error en sincronitzar
Generate
Generar
Lock
Bloquejar
Length
Longitud
New password
Nova contrasenya
default preset
Predefinir per defecte
like old password
Com la contrasenya anterior
pronounceable
Pronunciable
medium length
Longitud mitjana
long
Llarg
4-digit PIN
Pin de 4 dígits
MAC address
Adreça MAC
128-bit hash
Hash de 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.