Devices
No translations found
No tags
Fără etichetă
You can add new tags while editing fields, in the Tags section.
Poți adăuga etichete noi cînd modifici cîmpurile, în secțiunea etichete.
Empty Trash
Curăță coșul de gunoi
Empty Trash?
Curăță coșul de gunoi?
You will not be able to put items back
Nu vei putea restabili înregistrările
Double-click to expand
Dublu-click pentru a extinde
Open {}
No translations found
Quit {}
No translations found
About {}
No translations found
Services
No translations found
Hide {}
No translations found
Hide Others
No translations found
Show All
No translations found
Quit {}
No translations found
Edit
No translations found
Undo
No translations found
Redo
No translations found
Cut
No translations found
Copy
No translations found
Paste
No translations found
Select All
No translations found
Window
No translations found
Minimize
No translations found
Close Window
No translations found
Yes
Da
No
Nu
OK
OK
Cancel
Renunță
Sign In
Intră
Copy
Copie
Close
Închide
Don't ask me anymore
No translations found
Allow
No translations found
Deny
No translations found
WARNING: beta version, only for preview
Alertă: versiune beta, doar pentru previzualizare
Open / New
Deschide / Creează
Sync error
Eroare la sincronizare
Generate
Generează
Lock
Blochează
Length
Lungime
New password
Parolă nouă
default preset
setarea prestabilită
like old password
ca parola veche
pronounceable
pronunțabilă
medium length
lungime medie
long
lungă
4-digit PIN
PIN din 4 cifre
MAC address
MAC adresă
128-bit hash
hash pe 128 biți

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.