Apparaten
No translations found
Geen labels
태그 없음
Nieuwe labels kunnen worden toegevoegd tijdens het bewerken van velden in de sectie Labels.
태그 섹션에서 필드를 편집하는 동안 새 태그를 추가 할 수 있습니다.
Prullenbak leegmaken
휴지통 비우기
Prullenbak leegmaken?
휴지통을 비우시겠습니까?
Je kunt dit niet meer herstellen.
항목을 다시 넣을 수 없습니다.
Dubbelklik om uit te klappen
더블 클릭하여 확장
{} openen
No translations found
{} afsluiten
No translations found
Over {}
No translations found
Diensten
No translations found
Verberg {}
No translations found
Verberg andere
No translations found
Toon alles
No translations found
{} afsluiten
No translations found
Bewerken
No translations found
Ongedaan maken
No translations found
Opnieuw uitvoeren
No translations found
Knippen
No translations found
Kopiëren
No translations found
Plakken
No translations found
Alles selecteren
No translations found
Venster
No translations found
Minimaliseren
No translations found
Venster sluiten
No translations found
Ja
Nee
아니오
Oké
확인
Annuleren
취소
Aanmelden
로그인
Kopiëren
복사
Sluiten
닫기
Niet meer vragen
No translations found
Toestaan
No translations found
Afwijzen
No translations found
WAARSCHUWING: bèta-versie, alleen voor testdoeleinden
경고: 미리보기 용 베타 버전
Openen / Nieuw
열기 / 새로 만들기
Synchonisatiefout
동기화 오류
Genereren
생성
Vergrendelen
잠금
Lengte
길이
Nieuw wachtwoord
새 비밀번호
Standaardinstellingen
기본 사전 설정
zoals oude wachtwoord
이전 비밀번호 처럼
uitspreekbaar
발음 할 수 있는
medium lengte
중간 길이
lang
길게
4-cijferige PIN
4 자리 PIN
MAC-adres
MAC 주소
128-bit hash
128 비트 해시

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.