Không gắn thẻ
Fără etichetă
Bạn có thể thêm các thẻ mới khi chỉnh sửa các trường, trong phần Thẻ.
Poți adăuga etichete noi cînd modifici cîmpurile, în secțiunea etichete.
Xóa trắng thùng rác
Curăță coșul de gunoi
Có muốn xóa trắng thùng rác không?
Curăță coșul de gunoi?
Bạn không thể khôi phục được các mục này
Nu vei putea restabili înregistrările
Kích đúp để mở rộng
Dublu-click pentru a extinde
Mở
No translations found
Thoát
No translations found
Đồng ý
Da
Hủy
Nu
Đồng ý
OK
Hủy bỏ
Renunță
Đăng nhập
Intră
Sao chép
Copie
Đóng
Închide
Đừng hỏi lại
No translations found
CẢNH BÁO: đây là phiên bản thử nghiệm, chỉ để xem trước
Alertă: versiune beta, doar pentru previzualizare
Mở / Thêm mới
Deschide / Creează
Đồng bộ bị lỗi
Eroare la sincronizare
Sinh ra
Generează
Khóa
Blochează
Độ dài
Lungime
Mật khẩu mới
Parolă nouă
Thiết lập mặc định
setarea prestabilită
Giống với mật khẩu cũ
ca parola veche
phát âm
pronunțabilă
độ dài trung bình
lungime medie
dài
lungă
mã PIN 4 số
PIN din 4 cifre
địa chỉ MAC
MAC adresă
mã băm 128 bit
hash pe 128 biți

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.