Ierīces
No translations found
Iztukšot miskasti
휴지통 비우기
Iztukšot miskasti?
휴지통을 비우시겠습니까?
Veiciet dubultklikšķi, lai izvērstu
더블 클릭하여 확장
Atvērt {}
No translations found
Iziet {}
No translations found
Par {}
No translations found
Pakalpojumi
No translations found
Ielīmēt
No translations found
아니오
OK
확인
Atcelt
취소
Ielogoties
로그인
Kopēt
복사
Aizvērt
닫기
Neprasi man vairs
No translations found
BRĪDINĀJUMS: beta versija, tikai priekšskatīšanai
경고: 미리보기 용 베타 버전
Atvērt / Jauns
열기 / 새로 만들기
Sinhronizācijas kļūda
동기화 오류
Ģenerēt
생성
4-ciparu PIN
4 자리 PIN
MAC adrese
MAC 주소

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.