Ierīces
Appareils
Iztukšot miskasti
Vider la Corbeille
Iztukšot miskasti?
Vider la Corbeille ?
Veiciet dubultklikšķi, lai izvērstu
Double-cliquez pour déplier
Atvērt {}
Ouvrir {}
Iziet {}
Quitter {}
Par {}
A propos {}
Pakalpojumi
Services
Ielīmēt
Coller
Oui
Non
OK
OK
Atcelt
Annuler
Ielogoties
Connexion
Kopēt
Copier
Aizvērt
Fermer
Neprasi man vairs
Ne plus me le redemander
BRĪDINĀJUMS: beta versija, tikai priekšskatīšanai
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Atvērt / Jauns
Ouvrir/Nouveau
Sinhronizācijas kļūda
Erreur de synchronisation
Ģenerēt
Générer
4-ciparu PIN
code à 4 chiffres
MAC adrese
adresse MAC

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.