Пристрої
Dispositivi
Без тегів
Nessun tag
Ви можете додавати нові теги при редагуванні полів в розділі Теги.
Puoi aggiungere nuovi tag durante la modifica dei campi, nella sezione dei tag.
Очистити смітник
Svuota il cestino
Очистити смітник?
Svuotare il cestino?
Ви не зможете повернути елементи
Non sarà possibile recuperare gli elementi
Двічі натисніть, щоб розгорнути
Fai doppio-click per espandere
Відкрити {}
Apri {}
Вийти з {}
Chiudi {}
Про {}
Circa {}
Послуги
Servizi
Приховати {}
Nascondi {}
Приховати інші
Nascondi gli altri
Показати все
Mostra tutti
Вийти з {}
Chiudi {}
Редагувати
Modifica
Відновити
Annulla
Повернути
RIpeti
Вирізати
Taglia
Копіювати
Copia
Вставити
Incolla
Вибрати все
Seleziona tutto
Вікно
Finestra
Згорнути
Riduci
Закрити вікно
Chiudi finestra
Так
Ні
No
ОК
OK
Скасувати
Annulla
Увійти
Login
Копіювати
Copia
Закрити
Chiudi
Більше ніколи не запитувати
Non chiedermelo più
Дозволити
Autorizza
Заборонити
Nega
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: бета-версія, тільки для ознайомлення
ATTENZIONE: versione beta, solo per anteprima
Відкрити / Створити
Apri / Nuovo
Помилка синхронізації
Errore sincronizzazione
Генерувати
Genera
Заблокувати
Blocca
Довжина
Lunghezza
Новий пароль
Nuova password
Cтандартний шаблон
preset di default
Як старий пароль
come password precedente
Вимовлюваний
pronunciabile
Середньої довжини
lunghezza media
Довгий
lunga
4-значний PIN-код
PIN a 4 cifre
MAC-адреса
Indirizzo MAC
128-бітний хеш
hash a 128-bit

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.