Zariadenia
อุปกรณ์
Bez štítkov
ไม่มีป้ายกำกับ
Môžete pridať nové štítky počas editácie polí v sekcii Štítky
No translations found
Vyprázdniť kôš
ถังขยะว่างเปล่า
Vyprázdniť kôš?
ถังขยะว่างเปล่า
Nebude možné vrátiť záznamy späť
No translations found
Rozbaliť dvojklikom
No translations found
Otvoriť {}
เปิด {}
Ukončiť {}
ออก {}
O {}
เกี่ยวกับ {}
Služby
No translations found
Skryť {}
ซ่อน {}
Skryť ostatné
ซ่อน อื่นๆ
Zobraziť všetky
แสดงทั้งหมด
Ukončiť {}
ออก {}
Upraviť
แก้ไข
Krok späť
ย้อนกลับ
Vykonať znovu
ไปข้างหน้า
Vystrihnúť
ตัด
Kopírovať
คัดลอก
Vložiť
วาง
Vybrať všetko
เลือกทั้งหมด
Okno
หน้าต่าง
Minimalizovať
ย่อ
Zavrieť Okno
ปิดหน้าต่าง
Áno
ตกลง
Nie
ไม่ตกลง
OK
ตกลง
Zrušiť
ยกเลิก
Prihlásiť
เข้าสู่ระบบ
Kopírovať
คัดลอก
Zavrieť
ออก
Viac sa nepýtať
No translations found
Povoliť
ยอมรับ
Zakázať
ไม่ยอมรับ
UPOZORNENIE: beta verzia, len pre náhľad
No translations found
Otvoriť / Nový
เปิด / สร้างใหม่
Chyba synchronizácie
เชื่อมต่อผิดพลาด
Generovať
ทั่วไป
Zamknúť
No translations found
Dĺžka
ความยาว
Nové heslo
รหัสผ่านใหม่
Predvolené
No translations found
ako staré heslo
No translations found
vysloviteľné
No translations found
stredne dlhé
No translations found
dlhé
ยาว
4-čísla PIN
รหัสเลข 4 หลัก
MAC adresa
No translations found
128-bit hash
No translations found

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.