256-bit hash
256位元雜湊
Gruppe
群組
Slå søgning af poster til for denne grupe
允許搜尋本群組下的紀錄
Slå autoudfyldning til
啟用自動輸入
Autoudfyldnings sekvens
自動輸入順序
Brug standard autoudfyldnings sekvens
使用預設的自動輸入順序
Slet gruppe med alle poster
刪除群組及其下所有紀錄
Tag
標籤
Fjern tag fra alle poster
從所有紀錄中移除標籤
Omdøb
重新命名
Fjern tag fra alle poster?
確定從所有紀錄中移除標籤?
Dette tag vil blive fjernet fra alle poster. Der er ikke nogen nem måde at føre det tilbage på.
此標籤將從所有紀錄中刪除。此舉將難以回復。
Tag eksisterer allerede
標籤已存在
Tag med dette navn eksisterer allerede. Vælg venligst et andet navn.
此標籤名稱已存在,請使用其他名稱。
Dårligt navn
非法的名稱
Tag-navn kan ikke have tegnene {}. Fjern dem venligst.
標籤名稱中不能包含{}等字符,請刪除它們。
Generator forvalg
產生器預設
Nye forvalg
新增預設
Slet forvalg
刪除預設
forvalg
預設
Vis på forvalgsliste
在預設列表中顯示
Valgt som standard
默認預設
Standard længde
默認長度
Store bogstaver
大寫拉丁字母
Små bogstaver
小寫拉丁字母
Tal
數字
Specielle symboler
特殊符號
Klammer
括號
Udvidede ASCII tegn
擴展 ASCII 字符
Tvetydige symboler
相似字符
Ekstra symboler at inkludere
要包含的其他符號
Eksempel på genereret kodeord
生成密碼範例
Hoved-nøgle er ændret
主密鑰已更改
Hoved-nøglen blev ændret for denne database. Skriv venligst en ny nøgle
此資料庫的主密鑰已更改,請輸入新的密鑰。
Hoved-nøgle udløbet
主密鑰已過期
Hoved-nøglen for denne database er udløbet. Skriv venligst en ny nøgle
此資料庫的主密鑰已過期,請輸入新的密鑰。
Kodeord, en gang til
再次輸入密碼
Skriv
輸入
Download og brug hjemmesidens favicon
下載並使用網站圖標
Vælg tilpasset ikon
選擇自定義圖示
Tomt
tilføj med {} knappen ovenfor
點擊 {} 按鈕新增
Gruppe
群組

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.