dispositius
裝置
Sense etiquetes
無標籤
Podeu afegir etiquetes noves mentre editeu els camps, a la Secció d'etiquetes.
您可以在標籤欄位中新增標籤。
Paperera buida
清空回收桶
Paperera buida?
確定清空回收桶?
No podreu recuperar els elements esborrats
您將無法恢復這些項目
Feu doble clic per expandir
雙擊以展開
Obre {}
開啟 {}
Tancar {}
離開 {}
Si
確定
No
取消
D'acord
確定
Cancel·la
取消
Iniciar la sessió
登入
Copiar
複製
Tancar
關閉
No em tornis a preguntar més
不再詢問
ATENCIÓ: Versió en proves, només es un avançament
警告:測試版本,僅供預覽。
Obrir / Nova
打開 / 新建
Error en sincronitzar
同步錯誤
Generar
生成
Bloquejar
鎖定
Longitud
長度
Nova contrasenya
新建密碼
Predefinir per defecte
默認預設
Com la contrasenya anterior
同舊密碼
Pronunciable
可拼讀
Longitud mitjana
中等長度
Llarg
Pin de 4 dígits
4位PIN碼
Adreça MAC
MAC位址
Hash de 128 bits
128位元雜湊

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.