Eszközök
Appareils
Nincs címke
Aucun tag
Új címkéket a mezők szerkesztésekor adhat hozzá, a címkék részben.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Lomtár ürítése
Vider la Corbeille
Kiüríti a lomtárat?
Vider la Corbeille ?
A lomtárból törölt elemek nem visszaállíthatók
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Kattintson kétszer a kinyitáshoz
Double-cliquez pour déplier
{} indítása
Ouvrir {}
{} bezárása
Quitter {}
A {}-ről
A propos {}
Szolgáltatások
Services
{} elrejtése
Cacher {}
A többi elrejtése
Cacher autres
Az összes megjelenítése
Montrer tout
Kilépés a {}-ről
Quitter {}
Szerkesztés
Editer
Visszavonás
Annuler
Ismét
Répéter
Kivágás
Couper
Másolás
Copier
Beillesztés
Coller
Az összes kiválasztása
Tout sélectionner
Ablak
Fenêtre
Minimalizálás
Réduire
Ablak bezárása
Fermer fenêtre
Igen
Oui
Nem
Non
OK
OK
Mégsem
Annuler
Belépés
Connexion
Másol
Copier
Becsuk
Fermer
Ne kérdezzen többé
Ne plus me le redemander
FIGYELEM: béta verzió, csak tesztelésre
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Megnyit / Új
Ouvrir/Nouveau
Szinkronizálási hiba
Erreur de synchronisation
Generál
Générer
Zárol
Verrouiller
Hossz
Longueur
Új jelszó
Nouveau mot de passe
alapértelmezett
réglages par défaut
régi jelszó alapján
similaire à l'ancien mot de passe
kiejthető
prononçable
közepes hosszúságú
longueur moyenne
hosszú
long
4 jegyű PIN
code à 4 chiffres
MAC-cím
adresse MAC
128 bites hash
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.