Ingen etiketter
タグ無し
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
編集中のフィールドに新しいタグをタグ項目で追加できます
Tøm papirkurv
ゴミ箱を空にする
Tøm papirkurv?
ゴミ箱を空にしますか?
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
項目を元に戻すことはできません
Dobbeltklikk for å utvide
展開するにはダブルクリックしてください
Ja
はい
Nei
いいえ
OK
了解
Avbryt
中止
Logg inn
サインイン
Kopier
コピー
Lukk
閉じる
Ikke spør flere ganger
もう尋ねないでください
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
警告: ベータ版です。試用にのみお使いください
Åpne / Ny
開く / 新規
Synkroniseringsfeil
同期エラー
Generer
パスワード生成
Lås
ロック
Lengde
文字数
Nytt passord
パスワード
standard innstilling
既定のプリセット
som tidligere passord
以前のパスワードのように
mulig å uttale
短いパスワード
medium lengde
普通のパスワード
langt
長いパスワード
firesifret PIN
4桁の暗証番号
MAC-adresse
MACアドレス
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.