Laitteet
Appareils
Ei tunnisteita
Aucun tag
Voit lisätä uusia tunnisteita muokatessasi kenttiä Tunnisteet-osiossa.
Vous pouvez ajouter de nouveaux tags en éditant les champs, dans la section Tags.
Tyhjennä roskakori
Vider la Corbeille
Tyhjennetäänkö roskakori?
Vider la Corbeille ?
Et voi palauttaa kohteita
Vous ne pourrez plus récupérer ces éléments
Kaksoisnapsauta laajentaaksesi
Double-cliquez pour déplier
Avaa {}
Ouvrir {}
Lopeta {}
Quitter {}
Tietoja
A propos {}
Palvelut
Services
Piilota ()
Cacher {}
Piilota muut
Cacher autres
Näyä kaikki
Montrer tout
Lopeta ()
Quitter {}
Muokkaa
Editer
Peruuta
Annuler
Tee uudestaan
Répéter
Leikkaa
Couper
Kopioi
Copier
Liitä
Coller
Valitse kaikki
Tout sélectionner
Ikkuna
Fenêtre
Pienennä
Réduire
Sulja ikkuna
Fermer fenêtre
Kyllä
Oui
Ei
Non
OK
OK
Peruuta
Annuler
Kirjaudu
Connexion
Kopioi
Copier
Sulje
Fermer
Älä kysy enää
Ne plus me le redemander
Hyväksy
Autoriser
Hyllkää
Refuser
VAROITUS: beeta-versio, vain esikatseluun
ATTENTION: version beta, aperçu seulement
Avaa / Uusi
Ouvrir/Nouveau
Synkronointivirhe
Erreur de synchronisation
Luo
Générer
Lukitse
Verrouiller
Pituus
Longueur
Uusi salasana
Nouveau mot de passe
oletusesiasetus
réglages par défaut
kuin vanha salasana
similaire à l'ancien mot de passe
äännettävä
prononçable
keskipitkä
longueur moyenne
pitkä
long
4-numeroinen PIN
code à 4 chiffres
MAC-osoite
adresse MAC
128-bittinen tiiviste
hash 128 bits

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.