Urządzenia
Geräte
Brak znaczników
Keine Tags
Możesz dodać nowe znaczniki podczas edytowania pól w sekcji Znaczniki.
Neue Tags können durch das Bearbeiten von Einträgen (Abschnitt „Tags“) hinzugefügt werden.
Opróżnij kosz
Papierkorb leeren
Opróżnić kosz?
Papierkorb leeren?
Nie będziesz mógł przywrócić elementów
Die Einträge können nicht wiederhergestellt werden
Dwukrotnie kliknij, aby rozwinąć
Doppelklick zum Aufklappen
Otwórz {}
{} öffnen
Zamknij {}
{} beenden
Informacje o {}
Über {}
Usługi
Dienste
Ukryj {}
{} ausblenden
Ukryj inne
Andere ausblenden
Pokaż wszystko
Alle anzeigen
Zakończ {}
{} beenden
Edycja
Bearbeiten
Cofnij
Rückgängig
Ponów
Wiederherstellen
Wytnij
Ausschneiden
Kopiuj
Kopieren
Wklej
Einfügen
Zaznacz wszystko
Alles auswählen
Okno
Fenster
Zminimalizuj
Minimieren
Zamknij okno
Fenster schließen
Tak
Ja
Nie
Nein
OK
OK
Anuluj
Abbrechen
Zaloguj
Anmelden
Skopiuj
Kopieren
Zamknij
Schließen
Nie pytaj mnie więcej
Nicht mehr nachfragen
Zezwól
Erlauben
Odmów
Ablehnen
UWAGA: wersja beta tylko do wstępnego podglądu
ACHTUNG: Beta-Version, nur für Vorschau-Zwecke
Otwórz / Nowy
Öffnen / Neu
Błąd synchronizacji
Synchronisierungsfehler
Wygeneruj
Generieren
Zablokuj
Sperren
Długość
Länge
Nowe hasło
Neues Passwort
Domyślne
Standardeinstellung
Jak stare hasło
Wie das alte Passwort
Wymawialne
aussprechbar
Średniej długości
Durchschnittliche Länge
Długie
lang
4-cyfrowy PIN
4-stellige PIN
Adres MAC
MAC-Adresse
128-bitowy hash
128-Bit-Hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.