Pytaj przed zwróceniem haseł do rozszerzenia:
Vraag voor doorgave van wachtwoorden aan deze extensie:
jeśli wystąpi więcej niż jedno dopasowanie
bij meer dan een overeenkomst
zawsze
altijd
Zapytaj przed zapisaniem nowych haseł w KeeWeb:
Vraag voor het opslaan van nieuwe wachtwoorden naar KeeWeb:
zawsze
altijd
kiedy nie jest możliwe automatyczne zapisywanie
wanneer automatisch opslaan niet mogelijk is
Ustawienia wybrane tutaj obowiązują tylko dla aktywnej sesji. Możesz przeglądać sesje i zarządzać nimi w ustawieniach KeeWeb.
De instellingen die je hier selecteert, zijn alleen geldig voor de actieve sessie. Je kunt sessies bekijken en beheren in de instellingen van KeeWeb.
Odblokuj do połączenia rozszerzenia przeglądarki
Ontgrendelen om een browserextensie te verbinden
Nowa grupa
Nieuwe groep
{} próbuje utworzyć nową grupę. Zezwolić na to?
{} probeert een nieuwe groep aan te maken. Toestaan?
Ścieżka grupy
Groepspad
Ta grupa zostanie utworzona w:
Deze groep wordt aangemaakt in:
Zapisz hasło
Wachtwoord opslaan
{} próbuje zapisać hasło. Zezwolić na to?
{} probeert een wachtwoord op te slaan. Toestaan?
Automatyczne zapisywanie innych haseł w tej sesji
Andere wachtwoorden automatisch opslaan in deze sessie
nowa grupa
nieuwe groep
Wybierz hasło dla {}
Kies een wachtwoord voor {}
Wybierz wpis
Item kiezen
użyj wyróżnionego wpisu
gebruik het geselecteerde item
Zacznij pisać, aby filtrować
Begin met typen om te filteren
Zawiera tekst
Bevat tekst
Subdomeny
Subdomeinen
Wybierz pole
Veld selecteren
Naciśnij przycisk na urządzeniu, aby wygenerować kod jednorazowy.
Druk op de knop op je apparaat om een eenmalige code te genereren.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.