Cihazlar
No translations found
Etiket yok
태그 없음
Alanları düzenlerken, etiketler bölümünde yeni etiketler ekleyebilirsiniz.
태그 섹션에서 필드를 편집하는 동안 새 태그를 추가 할 수 있습니다.
Çöpü Boşalt
휴지통 비우기
Çöp Boşaltılsın Mı?
휴지통을 비우시겠습니까?
Ögeler geri gelmeyecektir
항목을 다시 넣을 수 없습니다.
Genişletmek için çift tıkla
더블 클릭하여 확장
Aç {}
No translations found
Çık {}
No translations found
Hakkında {}
No translations found
Servisler
No translations found
Gizle {}
No translations found
Diğerlerini Gizle
No translations found
Tümünü Göster
No translations found
Çık {}
No translations found
Düzenle
No translations found
Geri al
No translations found
Yinele
No translations found
Kes
No translations found
Kopyala
No translations found
Yapıştır
No translations found
Tümünü Seç
No translations found
Pencere
No translations found
Küçült
No translations found
Pencereyi Kapat
No translations found
Evet
Hayır
아니오
Tamam
확인
İptal
취소
Oturum Aç
로그인
Kopyala
복사
Kapat
닫기
Tekrar sorma
No translations found
İzin Ver
No translations found
Reddet
No translations found
UYARI: deneme sürümüdür, sadece izlenim edinmek içindir.
경고: 미리보기 용 베타 버전
Aç / Yeni
열기 / 새로 만들기
Eşitleme hatası
동기화 오류
Oluştur
생성
Kilitle
잠금
Uzunluk
길이
Yeni parola
새 비밀번호
Varsayılan ayar
기본 사전 설정
eski parola gibi
이전 비밀번호 처럼
telaffuz edilebilir
발음 할 수 있는
orta uzunluk
중간 길이
uzun
길게
4 haneli PIN
4 자리 PIN
MAC adresi
MAC 주소
128-bit sağlama
128 비트 해시

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.