Zeptat se před odeslání hesel do rozšíření pro prohlížeč:
Preguntar antes de devolver contraseñas a la extensión:
pokud je zde více než jedna shoda
Si hay más de una coincidencia
vždy
siempre
Zeptat se před uložením nových hesel do KeeWeb:
Preguntar antes de guardar nuevas contraseñas a KeeWeb:
vždy
siempre
když není možné uložit automaticky
cuando no sea posible guardar automáticamente
Nastavení, která jste zde vybrali, jsou platná pouze pro tuto relaci. Relace je možné si zobrazit a spravovat v nastaveních v KeeWeb.
Las opciones que escojas aquí son válidas solo para la sesión activa. Puedes ver y administrar sesiones en los ajustes de KeeWeb.
Pokud chcete připojit rozšíření pro webový prohlížeč, odemkněte
Desbloquear para conectar una extensión de navegador
Nová skupina
Nuevo grupo
{} se pokouší vytvořit novou skupinu. Umožnit to?
{} está intentando crear un nuevo grupo. ¿Permitir?
Popis umístění skupiny
Ruta de grupo
Tato skupina bude vytvořena v:
Este grupo se creará en:
Uložit heslo
Guardar contraseña
{} se pokouší uložit heslo. Umožnit to?
{} está intentando guardar una contraseña. ¿Permitir?
V této relaci ukládat ostatní hesla automaticky
Guardar otras contraseñas automáticamente en esta sesión
nová skupina
nuevo grupo
Vyberte heslo pro {}
Seleccionar una contraseña para {}
Vyberte položku
Seleccionar entrada
použít zvýrazněnou položku
usar la entrada resaltada
Filtrujte psaním
Empieza a escribir para filtrar
Obsahuje text
Contiene texto
Subdomény
Subdominios
Vyberte kolonku
Seleccionar campo
Pro vygenerování jednorázového kódu stiskněte tlačítko na svém zařízení.
Presiona el botón en tu dispositivo para generar un código de uso único.

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.