Enheter
No translations found
Inga etiketter
Ingen etiketter
Du kan lägga till nya etiketter medan du redigerar fält, i etikett sektionen.
Du kan legge til etiketter mens du redigerer felt, i etikett-seksjonen
Töm Papperskorg
Tøm papirkurv
Töm Papperskorg?
Tøm papirkurv?
Du kommer inte kunna lägga tillbaka dessa
Du vil ikke kunne legge tilbake elementer
Dubbelklicka för att expandera
Dobbeltklikk for å utvide
Öppna {}
No translations found
Stäng {}
No translations found
Ja
Ja
Nej
Nei
OK
OK
Avbryt
Avbryt
Logga in
Logg inn
Kopiera
Kopier
Stäng
Lukk
VARNING: beta version, endast för förhandsvisning
ADVARSEL: betaversjon, kun forhåndsvisning
Öppna / Ny
Åpne / Ny
Synk fel
Synkroniseringsfeil
Generera
Generer
Lås
Lås
Längd
Lengde
Nytt lösenord
Nytt passord
Standard
standard innstilling
Som tidigare lösenord
som tidligere passord
Uttalbart
mulig å uttale
Medellångt
medium lengde
Långt
langt
4-siffrig PIN
firesifret PIN
MAC adress
MAC-adresse
128-bit hash
128-bit hash

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.