návrat do aplikácie
retour vers l'appli
meno
nom
ikona
icône
názov
titre
heslo
mot de passe
používateľ
utilisateur
webstránka
site web
štítky
tags
poznámky
notes
záznam
entrée
skupina
groupe
bez názvu
aucun titre
alebo
ou
história
historique
šablóna
modèle
Šablóny
templates
Neimplementované
Non Implémenté
Uložiť zmeny
Sauvegarder les modifications
Zahodiť zmeny
Annuler les modifications
Pokročilé
Avancé
Skratky
Raccourcis
Nápoveda
Aide
Nastavenia
Paramètres
Rozšírenia
Modules (plugins)
ctrl
ctrl
shift
shift
alt
alt
chyba
erreur
minúta
une minute
{} minút
{} minutes
hodine
une heure
{} hodinách
{} heures
dni
un jour
{} dňoch
{} jours
týždni
une semaine
mesiaci
un mois
roku
une année
cache
cache
súbor
fichier
zariadenie
appareil
WebDAV
WebDAV
Dropbox
Dropbox
Google Drive
Google Drive
OneDrive
OneDrive
Všetky záznamy
Tout
Farby
Couleurs
Kôš
Corbeille
Všeobecné
Général
Prehliadač
Navigateur
O aplikácii
À propos

KeeWeb invites you to become a translator to help them translate their KeeWeb App project.

Sign up for free or login to start contributing.